Några av våra tjänster

Några av de tjänster vi erbjuder inkluderar bland annat de nedan.

img

Schaktning

Schaktning innebär att vi förbereder marken för olika typer av byggnationer. Det kan bland annat handla om att vi jämnar ut den för att skapa en så plan yta som möjligt. Det kan också handla om att vi gör vad vi kan för att ytan ska bli så fast det bara går.

img

Dränering

Också dränering är något som vi kan hjälpa dig med. Dränering innebär att man gräver olika typer av diken med syfte att leda bort grund- eller ytvatten från en yta. Det kan bland annat handla om olika typer av väg- och gatubyggen samt arbeten på tomter.

img

Grävning

Även grävning är något som ingår i markarbeten. Vi kan till exempel hjälpa dig med grävning av diken samt för avlopps- och vattenledningar. I de flesta fall använder vi oss av en eller flera grävskopor för att göra detta.

img

Grundläggning

Vi hjälper dig även med grundläggning för din bostad eller annan typ av fastighet. Det inkluderar allt från grävning och anläggning av stödkonstruktioner till ditsättning av pålar.